HYPERMEDIA DIGITALNI MARKETING

Koristeći sredstva direktnog marketinga brinemo o rangiranju vašeg sajta na Guglu (SEO). Ako vaše stranice nisu pozicionirane, bar na prve 3 strane pretraživača, pitanje je da li će je neki internet korisnik posetiti. Svesni smo da ono što održava pažnju i stvara lojalne potrošače jeste prilagođena komunikacija. Pažljivo slušamo ideje ljudi sa kojima sarađujemo i mnogi su nam ukazali poverenje da vodimo njihove naloge na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). Kreativni smo i fleksibilni da se prilagodimo zahtevu klijenta, pa tako i osmišljavamo strategiju, dogovaramo oglašavanje i kampanje (Google Adwords i Google Analytics). Prema proizvodu i ciljnoj grupi naših klijenata, kopirajter piše relevantne i atraktivne sadržaje, one koje će interesovati vaše pratioce. Za svakog pojedinačno osmišljavamo tu jedinstvenu komunikaciju i način promovisanja radi:

  • Održavanja veza s postojećim i pronalaženjem novih zainteresovanih strana
  • Formiranja pozitivne slike o vama
  • Promocije novog proizvoda
  • Stvaranja poverenja