Da li ste u ljubavi sa društvenim mrežama?

Generacija X je imala MySpace i Hi5, ali su milenijalci preuzeli kontrolu nad komunikacijama, medijima i digitalnim tehnologijama i uticali na popularnost društvenih mreža koju one danas uživaju. Da li sebe svrstavate u kategoriju ljudi koji razmišljaju o brisanju ličnih […]